Je prísne zakázané vnášať do komory horľavé látky ako zapaľovače, zápalky, cigarety, zariadenia s baktériami a dennú tlač.

Je prísne zakázané vnášať do komory horľavé látky ako zapaľovače, zápalky, cigarety, zariadenia s baktériami a dennú tlač.

Pridaj komentár