MSOXY

Pred vstupom do HBK

 1. Dostavte sa nie menej ako 15 minút pred rezervovaným termínom.
 2. Prineste si oblečenie zo 100%-nej bavlny na prezlečenie pred vstupom do komory.
 3. Nekonzumujte sýtené nápoje.
 4. Nepite alkohol až 12 hodín a nefajčite cigarety až 2 hodiny pred terapiou (fajčenie sa neodporúča počas celého cyklu terapii).
 5. Nepoužívajte kozmetiku, parfum, lak na vlasy, krém ani vazelínu.
 6. Snímte parochne, príčesky, zubné protézy, kontaktné šošovky a šperky (môžu spôsobiť iskrenie).
 7. Pacienti, ktorí sa podrobujú hyperbarickej kyslíkovej terapii by mali užívať doterajšie lieky. Zamestnanci hyperbarického centra musia byť informovaný o akejkoľvek zmene.
 8. Pacienti trpiaci diabetom by sa mali pred terapiou najesť a užiť antidiabetické lieky podľa svojho aktuálneho liečebného režimu.
 9. Obväzy aplikované v deň terapie by nemali obsahovať prípravky na báze tuku, napr. krémy, masti, apod.
 10. Zdravotnícky personál by mal byť vždy informovaný o infekciách horných dýchacích ciest a iných stavoch.
 11. Je prísne zakázané vnášať do komory horľavé látky ako zapaľovače, zápalky, cigarety, zariadenia s baktériami a dennú tlač.